Motala Fontänhus

Motala Fontänhus verksamhet riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Allt deltagande är frivilligt och syftar till att främja individers möjligheter till ökad livskvalitet och återgång till arbete eller studier. Fontänhuset, som det kallas, drivs som en ideell förening och det är medlemmarna som tillsammans med handledarna sköter den dagliga driften av huset. Medlemmarna och handledarna hjälps åt med allt, såsom städning, matlagning, inköp samt andra praktiska och administrativa uppgifter.

Till Fontänhuset är man välkommen från alla våra fem kommuner.

Informationsfilm om insatsen

Läs mer om Motala Fontänhus här.

Vid frågor om Motala Fontänhus, kontakta Joakim Ragnar
(se kontaktuppgifter till höger på sidan).