• Samordningsförbundet Västra Östergötland

    Insatser på vägen till arbete och egen försörjning

Om Insatser

De förbundsfinansierade insatserna erbjuder en väg till egen försörjning. Alla insatser organiseras och genomförs i samarbete med förbundets medlemmar. Anvisan till insatserna sker alltid genom kontakt med någon av medlemmarna (som sedan tar kontakt med respektive insats).

De förbundsfinansierade insatserna följs upp dels genom registrering i SUS, dels i Nätverket västra och Chefsgruppen.

Alla insatser är öppna för deltagare från alla fem kommuner.

Vid frågor om Samordningsförbundets insatser, kontakta Christian Nyenger (se kontaktuppgifter till höger).