Utveckling av SIP (samordnad individuell plan)

Samordningsförbundet arbetar sedan 2017 med en utveckling av det lagstadgade SIP-verktyget. Arbetet utgår från en överenskommelse som möjliggör att alla medlemmar med hjälp av vårt SIP-team ska kunna initiera SIP-ärenden. 

SIP-teamet erbjuder hjälp med följande delar i SIP-processen:

  • Konsultation/utredning av SIP-behov
  • Planering inför SIP-möte (förmöte)
  • Mötesledning (SIP-möte)
  • Dokumentation av planering
  • Uppföljande möte

Är du mer nyfiken på vad SIP är och hur vi jobbar med det? Se våra informationsfilmer om SIP nedan.

Information om SIP och SIP-teamets arbete

Vanliga frågor om SIP 

Vid frågor om arbetet med SIP, kontakta Christian Nyenger eller Tijana Custovic (se kontaktuppgifter till höger).