Utveckling av SIP (samordnad individuell plan)

Samordningsförbundet arbetar sedan 2017 med en utveckling av det lagstadgade SIP-verktyget. Arbetet utgår från en överenskommelse som möjliggör att alla medlemmar med hjälp av vårt SIP-team ska kunna initiera och driva SIP-ärenden. Samordningsförbundets målgrupper prioriteras i detta arbete.

SIP-teamet erbjuder hjälp med följande delar i SIP-processen:

  • Konsultation/utredning av SIP-behov
  • Planering inför SIP-möte (förmöte)
  • Mötesledning (SIP-möte)
  • Dokumentation av planering
  • Uppföljande möte

Uppdatering 2021-01-12
Vi kommer, som det ser ut nu, att behöva förhålla oss till mötesrestriktioner, jobb på distans osv ett tag till. I avvaktan på att vi kan erbjuda samtalsledning på plats igen, kommer Samordningsförbundets SIP-team från och med nu och framåt att erbjuda stöd med följande: 

  • Kontaktvägar. Genom arbetet med SIP, har SIP-teamet byggt upp bra kontaktvägar inom och till våra myndigheter. Vid frågor där man behöver reda ut vilken verksamhet som jobbar med en viss fråga, eller då man vill ha stöd i att ta reda på vem/vilken funktion som jobbar med vad, går det bra att vända sig till teamet.
  • Konsultativt stöd. Stöd och bollplank i hur man kan resonera och gå vidare i ärenden. Vilka kontakter som är bra att ta, hur ska man tänka vid en viss problematik etc. Vår FK-resurs har möjlighet att ta emot och besvara FK-relaterade frågor.  

Vid frågor om arbetet med SIP, kontakta Christian Nyenger eller Tijana Custovic (se kontaktuppgifter till höger).