Utveckling av SIP (samordnad individuell plan)

Vi arbetar sedan 2017 med en utveckling av det lagstadgade SIP-verktyget. Arbetet tar sin utgångspunkt i en överenskommelse som möjliggör att alla medlemmar med hjälp av vårt SIP-team ska kunna initiera och driva SIP-ärenden. Samordningsförbundets målgrupper prioriteras i detta arbete.

SIP-teamet erbjuder hjälp med följande delar i SIP-processen:

  • Konsultation/utredning av SIP-behov
  • Planering inför SIP-möte (förmöte)
  • Mötesledning (SIP-möte)
  • Dokumentation av planering
  • Uppföljande möte

Vid frågor om arbetet med SIP, kontakta Tijana Custovic (se kontaktuppgifter till höger).