• Samordningsförbundet Västra Östergötland

    Mötesplatser för förbundets medlemmar

Om Mötesplatser

En viktig del av Samordningsförbundet Västra Östergötlands uppdrag är att arbeta för en bättre samverkan och mer utbyte mellan medlemmarna. Detta arbete sker dels genom gemensamma utbildningsinsatser och de olika insatserna, dels genom våra olika mötesplatser. Samordningsförbundets mötesplatser utgörs av följande forum: 

Vid frågor om någon av förbundets mötesplatser, kontakta Jakob Rönnqvist (se kontaktuppgifter till höger).