Föreläsning om samsjuklighet

Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder in till föreläsning om samsjuklighet den 5 december kl. 09.00-11.00 på Norrgårdens utbildningscentrum i Mjölby. Inbjuden föreläsare är Agneta Björck. Läs mer och anmäl er här.

Föreläsningsserie på temat tillgänglighet

Samordningsförbunden i Östergötland bjuder under hösten in till en digital föreläsningsserie på temat tillgänglighet. Inbjudan med anmälan till alla föreläsningar hittar ni här. Välkomna!

Föreläsningar på temat integration

Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder under hösten in till föreläsningar på temat integration. Föreläsningarna ges på plats på Norrgårdens utbildningscentrum i Mjölby den 24 oktober (hälsa och kulturella möten), 10 november (arbetsmarknad och etablering) och 6 december (hedersrelaterat våld och förtryck). Läs mer om föreläsningarna och anmäl er här. Välkomna! 

Höstens frukostmöten

Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder under hösten in till ett flertal digitala frukostmöten. Frukostmötena genomförs på Skype och kommer bland annat att handla om samordnade individuella planer, lönebidrag och förstegsverksamheten i Skänninge. Läs mer och anmäl er här. Välkomna!

Inbjudan till föreläsning om tillgänglig information

Samordningsförbunden i Östergötland fortsätter under hösten att bjuda in till gemensamma föreläsningar. Föreläsningarna ges digitalt och höstens tema är tillgänglighet. Inbjudan till första föreläsningen (som kommer att handla om tillgänglig information) finns här. Välkomna!

Höstens föreläsningar

Samordningsförbunden i Östergötland fortsätter att anordna gemensamma föreläsningar. Höstens tema är tillgänglighet. Datumen för höstens föreläsningar hittar ni här. Mer information om varje föreläsning kommer längre fram.

Uppdaterat med bildspel

Nu har vi uppdaterat dokument-fliken med nya bildspel från vårens föreläsningar. Bildspelen hittar ni här.

Föreläsning om den professionella rollen

Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder in till föreläsningen Att förstå sin egen utsatthet. Föreläsningen, som ges av Jakob Carlander, handlar om de svårigheter man som professionell ställs inför när man möter personer i utsatthet. Och vad de kan göra med oss - både professionellt och personligt.

Läs mer

Föreläsning om barn och ekonomisk utsatthet

Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder in till ytterligare en föreläsning under våren. Föreläsningen äger rum den 16 maj kl. 09.00-11.00 och handlar om barn och ekonomisk utsatthet. Under de senaste 20 åren har de ekonomiska klyftorna i Sverige ökat. Samtidigt som de allra flesta barnfamiljer har fått det ekonomiskt bättre, har de som har det sämst ställt halkat efter. Coronapandemin har ytterligare förstärkt denna tendens. Hur påverkas barnen? Vilket ansvar har samhället att ge stöd? I den här föreläsningen sätter vi barnens situation i centrum och fokuserar på vad det kan betyda att växa upp i fattigdom i ett välfärdsland som Sverige. Vi kommer även att prata om barnperspektivets betydelse i arbete som framförallt fokuserar på föräldrarnas situation. 

Läs mer