Frukostmötet med Försäkringskassan flyttas fram

Frukostmötet med Försäkringskassan som var planerat till den 8 maj är på grund av corona-läget framflyttat till den 2 oktober. Anmälan till frukostmötet görs här.