Inbjudan till dialog om våld

Samordningsförbunden i Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland och ESF (Europeiska socialfonden) gör under hösten kompetenshöjande insatser kopplade till erfarenheter av olika former av våld som oftast innebär en psykisk och fysisk ohälsa hos barn, ungdomar och vuxna. Två stycken digitala utbildningsdagar, en basutbildning och en metodutbildning, genomförs.

Läs mer

Frukostmöte digitalt

Under hösten kommer vi att testa på att köra digitala frukostmöten. Först ut är ett frukostmöte med Försäkringskassan (tema arbetsförmåga) den 6 november. Läs mer och anmäl er här.

NNS webbkonferens om hedersrelaterad våld

För ett par veckor sedan anordnade Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, en webbkonferens om hedersrelaterat våld, könsstympning och tvångsäktenskap. Konferensen går att se i efterhand här. Material från konferensen finns att hämta här.

Östgötatidningen uppmärksammade utbildning

Östgötatidningen skrev häromveckan om den språk- och omsorgsutbildning som Samordningsförbundet Västra Östergötland är med och startar upp i Vadstena till hösten. Artikeln finns att läsa här. Mer information om språk- och omsorgsutbildningen hittar ni här.

Höstens utbildningar ställs in

Mot bakgrund av coronaläget, ställer Samordningsförbundet Västra Östergötland in alla utbildningar (på plats) under hösten. Undantag görs för den digitala utbildning i våld i nära relation som anordnas tillsammans med länets övriga samordningsförbund. Läs mer om den utbildningen här

Uppstart av språkutbildning med inriktning vård och omsorg

I samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland och Vadstena kommun, startar Vadstena Folkhögskola till hösten en språkutbildning med inriktning på arbete i vård och omsorg. Kursen är om 2 år och som deltagare har man rätt till studiestöd från CSN. Anmälan är nu öppen. Läs mer om kursen här

Frukostmöte med Kriminalvården

Den 20 november gästas vi av Kriminalvården/Frivården som kommer att berätta om deras uppdrag och verksamhet. Anmälan till frukostmötet görs här.

Digitaliseringscenter i Länstidningen

Länstidningen uppmärksammade i förra veckan Digitaliseringscenters samarbete med Vänner emellan i Boxholm. Samarbetet med Vänner emellan är ett resultat av den landsbygdsstrategi man arbetet med de senaste åren, där målet är att sprida Digitaliseringscenters verksamhet till fler kommuner i västra länsdelen och på så vis erbjuda fler personer möjlighet till arbete. Artikeln finns att läsa här