Välkommen på informationsträff om BIP

Vi ger dig en första inblick i vad BIP handlar om. BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är både i Danmark och internationellt den hittills mest omfattande vetenskapliga studien som undersökt vad som faktiskt gör att personer utan arbete med komplex problematik kan närma sig arbete eller studier.

Läs mer

Inbjudan till gemensamma föreläsningar

Samordningsförbunden i länet fortsätter under hösten att bjuda in till gemensamma föreläsningar. Samordningsförbundet Östra Östergötland håller denna termin i planeringen av föreläsningarna.

Läs mer

Kick-off på Fontänhuset

Den 16 augusti bjuder Motala Fontänhus in medlemmarna till kick-off. Under dagen kommer man bland annat att planera nyinvigningen av lokalerna som sker under hösten samt diskutera arbetet för att locka fler unga vuxna till Fontänhuset.

Läs mer

Ny utbildning för styrelseledamöter

Nu finns en digital utbildning som vänder sig till samordningsförbundens styrelser, men som är tillgänglig för alla som är intresserade. Utbildningen ger en grundläggande kunskap om uppdraget som styrelseledamot och tar cirka 25 minuter att slutföra.

Läs mer

Frukostmöten under hösten

Programmet för höstens frukostmöten är nu klart. Alla frukostmöten kommer även fortsättningsvis att genomföras digitalt via Skype. 

Läs mer

Seminarium om SIP

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, anordnade den 7 juni ett seminarium om SIP. Under seminariet deltog forskare, brukarföreningar och praktiker och pratade om hur samverkan med SIP fungerar och har fungerat under de senaste tio åren.

Läs mer

Frukostmöte med Reboot

Den 18 juni bjuder vi in till ett frukostmöte med Reboot. Reboot är en ny utbildningssatsning från Svenska Fotbollförbundet i samarbete med Göteborgs Fotbollförbund, Östergötlands Fotbollförbund och Västerbottens Fotbollförbund. Projektet finansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden som stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Reboot finns i Motala, Göteborg, Norrköping och Umeå under ett år. 

Läs mer