Höstens föreläsningar

Samordningsförbunden i Östergötland fortsätter att anordna gemensamma föreläsningar. Höstens tema är tillgänglighet. Datumen för höstens föreläsningar hittar ni här. Mer information om varje föreläsning kommer längre fram.

Uppdaterat med bildspel

Nu har vi uppdaterat dokument-fliken med nya bildspel från vårens föreläsningar. Bildspelen hittar ni här.

Föreläsning om den professionella rollen

Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder in till föreläsningen Att förstå sin egen utsatthet. Föreläsningen, som ges av Jakob Carlander, handlar om de svårigheter man som professionell ställs inför när man möter personer i utsatthet. Och vad de kan göra med oss - både professionellt och personligt.

Läs mer

Föreläsning om barn och ekonomisk utsatthet

Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder in till ytterligare en föreläsning under våren. Föreläsningen äger rum den 16 maj kl. 09.00-11.00 och handlar om barn och ekonomisk utsatthet. Under de senaste 20 åren har de ekonomiska klyftorna i Sverige ökat. Samtidigt som de allra flesta barnfamiljer har fått det ekonomiskt bättre, har de som har det sämst ställt halkat efter. Coronapandemin har ytterligare förstärkt denna tendens. Hur påverkas barnen? Vilket ansvar har samhället att ge stöd? I den här föreläsningen sätter vi barnens situation i centrum och fokuserar på vad det kan betyda att växa upp i fattigdom i ett välfärdsland som Sverige. Vi kommer även att prata om barnperspektivets betydelse i arbete som framförallt fokuserar på föräldrarnas situation. 

Läs mer

Föreläsning om Ukraina

Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder in till en föreläsningsförmiddag med InKultura (tidigare Religionsvetarna). Förmiddagen kommer att handla om migration och interkulturell kommunikation med fokus på Ukraina och nuvarande flyktingsituation. Under föreläsningen kommer bland annat följande ämnen/områden att tas upp:

Läs mer

Informationsfilm om insatsen ISA

Individuellt stöd till arbete eller studier, ISA, är en förbundsfinansierad insats som riktar sig till unga vuxna som är i behov av långsiktigt stöd för att nå egen försörjning. Insatsen tar sin utgångspunkt i metoden Supported employment och målsättningen är att varje deltagare ska prövas mot den öppna arbetsmarknaden och på sikt nå egen försörjning genom arbete eller studier.

Läs mer

Bildspel från föreläsningar

Vi fortsätter att samla bildspelen från våra föreläsningar på dokument-sidan. Nu finns bildspelen från årets första föreläsningar om budget- och skuldrådgivning och Arbetsförmedlingens reformering att kika på här

Nytt frukostmöte i programmet

Vi bjuder den 22 april in till ett frukostmöte om Samordningsförbundets verksamhet. Precis som övriga frukostmöten under våren genomförs det digitalt. Anmälan hittar ni här. Välkomna!