Uppföljning/SUS

SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används bland annat för att följa upp samordningsförbundens arbete och den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet. För mer information om SUS samt användarstöd, se susam.se.

2016: SUS-uppföljning av samtliga insatser 
2017: SUS-uppföljning av samtliga insatser
2018: SUS-uppföljning av samtliga insatser
2019: SUS-uppföljning av samtliga insatser
2020: SUS-uppföljning av samtliga insatser
2021: SUS-uppföljning av samtliga insatser


För mer information om finansiell samordning och samordningsförbund, se: www.finsam.se