• Samordningsförbundet Västra Östergötland

    Kompetenshöjande insatser för förbundets medlemmar

Utbildningar på gång

Samordningsförbundet Västra Östergötland anordnar varje termin utbildningsinsatser för chefer, medarbetare och politiker hos förbundets medlemmar. Utbildningsinsatserna är kostnadsfria och består av föreläsningar och frukostmöten samt mer riktade utbildningar.

I kalendariet till höger ser ni de utbildningar vi har på gång just nu. Anmälan görs via länkarna i kalendariet.

Utöver utbildningarna i kalendariet till höger anordnar vi under hösten digitala utbildningar med de andra samordningsförbunden i länet (på temat tillgänglighet). Anmälan görs här.

Vi tar gärna emot förslag på utbildningsinsatser. Skicka förslag och eventuella frågor om utbildningarna till Jakob Rönnqvist (se kontaktuppgifter till höger).