• Samordningsförbundet Västra Östergötland

    Kompetenshöjande insatser för förbundets medlemmar

Utbildningar på gång

Samordningsförbundet Västra Östergötland anordnar varje termin utbildningsinsatser för chefer, medarbetare och politiker hos förbundets medlemmar. Utbildningsinsatserna är kostnadsfria och består av föreläsningar och frukostmöten, samt mer riktade utbildningar.

Till höger i kalendariet kan ni ta del av de utbildningar som är på gång just nu. Anmälan görs via länkarna i kalendariet.

Mot bakgrund av coronaläget kommer vi att ställa in alla höstens utbildningar (undantag görs för en digital utbildning i våld i nära relation, läs mer om den utbildningen och anmäl er här).

Vi tar gärna emot förslag på utbildningsinsatser. Skicka förslag och eventuella frågor om utbildningarna till Jakob Rönnqvist (se kontaktuppgifter till höger).