• Samordningsförbundet Västra Östergötland

    Kompetenshöjande insatser för förbundets medlemmar

Utbildningar på gång

Samordningsförbundet Västra Östergötland anordnar varje termin utbildningsinsatser för chefer, medarbetare och politiker hos förbundets medlemmar. Utbildningsinsatserna är kostnadsfria och består av föreläsningar och frukostmöten, samt mer riktade utbildningar.

Till höger i kalendariet kan ni ta del av de utbildningar som är på gång just nu. Anmälan görs via länkarna i kalendariet.

Utöver utbildningarna i kalendariet, kommer vi till hösten att anordna en digital utbildning i våld i nära relation. Läs mer om den utbildningen och anmäl er här (anmälan avser båda tillfällena).

Vi tar gärna emot förslag på utbildningsinsatser. Skicka förslag och eventuella frågor om utbildningarna till Jakob Rönnqvist (se kontaktuppgifter till höger).