Nedan följer en sammanställning av de insatser och verksamheter som Samordningsförbundet Västra Östergötland finansierar.

Drivbänk

Drivbänk är en verksamhet som vänder sig till arbetssökande personer med intresse för odling. Verksamheten syftar till att öka deltagarnas möjligheter att närma sig egen försörjning, alternativt söka vidare till studier. Möjligheter till anpassningar ges, vilket innebär att deltagare kan rekryteras från olika intressenter. Samordningsförbundet Västra Östergötland är delaktiga i insatsen genom samverkan med Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Målgrupp: Arbetssökande personer. För mer information, se nedanstående länk.
Drivs av: Linköpings kommun i samarbete med Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Kontaktuppgifter
Louise Ridderström, projektledare, Drivbänk
Telefon: 070-675 06 33
E-post: info@drivbank.se
Besöksadress: Klustervägen 11, Vreta Kloster
Läs mer: http://samordning.org/centrala-ostergotland/insatser/399-drivbaenk

Föreläsning: Vardagsglädje

Vardagsglädje är en föreläsning som handlar om hur vi människor fungerar känslomässigt och vad som får oss att må bra. Föreläsarna tar bland annat upp och diskuterar olika friskfaktorer som bidrar till att öka förmågan att hantera svårigheter och motgångar. Insatsen kan förmedlas enskilt genom deltagande i föreläsningar inom primärvården, riktade föreläsningar kan bokas separat.

Målgrupp: Personer i åldern 16-30 år och verksamheter som arbetar med unga vuxna prioriteras.
Drivs av: Region Östergötland i samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Kontaktuppgifter
Hanna Hagberg, kurator, Vårdcentralen Lyckorna
Lisa Backlund, psykolog, Vårdcentralen Lyckorna
Telefon: 010-104 76 79 (Hanna) alt. 010-104 69 51 (Lisa)
E-post: hanna.hagberg@regionostergotland.se alt. lisa.backlund@regionostergotland.se
Besöksadress: Lasarettsgatan 37, Motala
Läs mer: https://www.1177.se/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Vardcentralen-Lyckorna-Motala/

Försteg: Grön Arena

Förstegsverksamheten Grön Arena erbjuder personer möjlighet att komma igång i sysselsättning efter att de har varit borta en längre tid från arbetsmarknaden eller om de helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna på Grön Arena är att så och skörda samt att sköta verksamhetens område och lokaler.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig egen försörjning.
Drivs av: Boxholms kommun.

Kontaktuppgifter
Fredrik Rylander, arbetsledare, Boxholms kommun 
Telefon: 072-213 36 49
E-post: fredrik.rylander@boxholm.se
Besöksadress: Stora Målen, Boxholm
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Projekt Hestia

Projekt Hestia är en förstegsverksamhet som är förlagd till Mjölby Ridskola. Syftet med verksamheten är att erbjuda en strukturerad sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden. Deltagarna börjar med två veckors introduktion, då de får bekanta sig med arbetsplatsen och dess rutiner. Därefter får deltagarna olika ansvarsområden, där möjlighet ges att få prova olika arbetsuppgifter. Insatsen är om totalt 12 veckor. Intresse för hästar är inte en förutsättning för att delta, då det även finns andra typer av arbetsuppgifter i verksamheten. I verksamheten ingår gemensam frukost.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år är som är i behov av sysselsättning för att närma sig egen försörjning.
Drivs av: Mjölby Ridskola.

Kontaktuppgifter
Ingrid Törnblom, ridskolechef, Mjölby ridskola
Sara Franzén, arbetsförmedlare
Telefon: 076-161 52 33 (Ingrid) alt. 010-488 08 94 (Sara)
E-post: ingrid@mjolbyridskola.se alt. sara.franzen@arbetsformedlingen.se
Besöksadress: Eldslösa, Mjölby
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Projekt Klockaregårdsängen

Projekt Klockaregårdsängen erbjuder personer som står utanför arbetsmarknaden en väg vidare mot egen försörjning. Förstegsplatserna utgör en del av den lokala sysselsättningsarenan. Verksamheten omfattar i huvudsak parkskötsel, odling och verkstadsarbete. Kompetens för arbetsförmågebedömningar finns här. Ett nära samarbete finns även med resurspersoner från Nätverket västra. Insatsen är tidsbegränsad till 10 veckor, men kan vid behov förlängas.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av att utreda möjligheten att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Drivs av: Ödeshögs kommun.

Kontaktuppgifter
Lina Lundstedt, enhetschef, Ödeshögs kommun
Madelene Fransson, arbetsterapeut, Ödeshögs kommun
Telefon: 0144-351 72 (Lina) alt. 070-383 50 34 (Madelene)
E-post: lina.lundstedt@odeshog.se alt. madelene.fransson@odeshog.se
Besöksadress: Ekängsgatan 6, Ödeshög
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Trädgård och Natur

Trädgård och Natur är en kommunal förstegsverksamhet inom VIA Ekenäs, som drivs i samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland. Verksamheten är förlagd till torpet Sjöbo-Knäppan, som ligger i naturreservatet med samma namn. Syftet med denna förstegsverksamhet är att ge personer möjlighet att komma igång i sysselsättning efter att de har varit borta en längre tid från arbetsmarknaden eller om de helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet. Arbetsuppgifterna är relaterade till trädgård, odling och arbete i förhållande till naturen. Insatsen är tidsbegränsad till 10 veckor. Verksamheten har ett samarbete med Kooperativet Grenverket, vilket innebär möjligheter till praktik eller tidsbegränsad anställning inom deras verksamhet efter förstegsträningen.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av att utreda möjligheten att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Drivs av: Motala Kommun och Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Kontaktuppgifter
Marie Videll, arbetsledare, Motala kommun
Telefon: 070-639 16 77
E-post: marie.videll@motala.se
Besöksadress: Sjöbo-Knäppan, Motala
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Växtvägar

Växtvägar är samlingsnamnet på de kommunala förstegsträningsalternativ som VIA Ekenäs, i samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland, kan erbjuda i befintliga arbetslag. Arbetsuppgifterna kan anpassas efter individuella förutsättningar och behov, där utrymme ges att prova en rad olika arbetsmoment. Insatsen är om totalt 12 veckor. Läs mer om de olika områden och arbetsuppgifter som förstegsträningsplatserna omfattar via nedanstående länk. 

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av att utreda möjligheten att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Drivs av: Motala kommun i samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Kontaktuppgifter
Helene Zeitelberg, arbetsmarknadshandläggare, Motala kommun
Christina Ingesson, socialsekreterare, Samordningsförbundet Västra Östergötland
Telefon: 0141-22 58 00 (Helene) alt. 072-741 08 30 (Christina)
E-post: helene.zeitelberg@motala.se alt. christina.ingesson@motala.se
Besöksadress: Torpavägen 5, Motala 
Läs mer: http://www.samordning.org/images/VIA_Ekenas_korr_170223.pdf

Individuellt stöd i arbete (ISA)

Individuellt stöd i arbete, ISA, är en insats som riktar sig till unga vuxna med behov av särskilt stöd för att nå egen försörjning. Insatsen tar sin utgångspunkt i metoden Supported employment och målsättningen är att varje deltagare ska prövas mot den öppna arbetsmarknaden och på sikt nå egen försörjning genom lönearbete. Till skillnad från traditionell arbetslivsrehablitering, läggs här stor vikt vid tidigt inträde på arbetsmarknaden för att sedan utifrån individuella behov och önskemål anpassa det pågående koordinator-stödet. Insatsen finns tillgänglig i följande kommuner: Boxholm, Mjölby, Vadstena och Ödeshög.

Målgrupp: Personer i åldern 18-30 år som är i behov av ett sammanhållet och långsiktigt stöd för att nå egen försörjning.
Knutet till: Medarbetare i Nätverket västra.

Kontaktuppgifter
Kerstin Ekdahl, koordinator, Samordningsförbundet Västra Östergötland
Telefon: 070-522 58 30 eller 0141-22 33 86
E-post: kerstin.ekdahl@motala.se

Motala Fontänhus

Motala Fontänhus har funnits sedan 2012 och ingår i en världsomspännande klubbhusorganisation, där verksamheten styrs av gemensamma riktlinjer. Verksamheten är frivillig och ska främja den enskildes möjligheter till arbetslivsinriktad rehabilitering och ökad livskvalitet. Motala Fontänhus drivs som en ideell förening och det är medlemmarna som tillsammans med de anställda handledarna sköter den dagliga driften av huset. Medlemmarna och handledarna hjälps åt med allt, såsom städning, matlagning, inköp samt andra praktiska och administrativa uppgifter. Medlemskap är en förutsättning för deltagande i Motala Fontänhus verksamhet.

Målgrupp: Personer med någon form av psykisk ohälsa.
Drivs av: Motala Fontänhus drivs som en ideell förening där medlemmar och handledare sköter driften gemensamt.

Kontaktuppgifter
Magnus Wallman, chef/director, Motala Fontänhus 
Telefon: 0141-21 25 33
E-post: magnus.wallman@motalafontanhus.se
Besöksadress: Vintergatan 15, Motala
Läs mer: www.motalafontanhus.se

Nätverket västra

Nätverket västra består av medarbetare som arbetar med olika insatser finansierade av Samordningsförbundet Västra Östergötland. Nätverket träffas varannan vecka för dialog i metod- och resursfrågor samt för konsultation i enskilda ärenden.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är aktuella för insatser knutna till Samordningsförbundet Västra Östergötland.
Knutet till: Samordningsförbundet Västra Östergötlands parter.

Kontaktuppgifter
Jakob Rönnqvist, samordnare, Samordningsförbundet Västra Östergötland
Telefon: 072-141 47 43
E-post: jakob.ronnqvist@motala.se
Besöksadress: Norrgården, Mjölby

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen