Nedan följer en sammanställning av de insatser och verksamheter som Samordningsförbundet Västra Östergötland finansierar.

Bärbäcks Lillgård

Bärbäcks Lillgård är en verksamhet, belägen i lantlig miljö, som erbjuder personer som står utanför arbetsmarknaden en strukturerad sysselsättning. Arbetsuppgifterna på gården är relaterade till djurhållning och jordbruk. Möjlighet finns till individuella anpassningar, utifrån önskemål och behov.

Målgrupp: Personer i åldern 18–64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden.
Drivs av: Bärbäcks Lillgård i samarbete med Mjölby kommun och Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Kontaktuppgifter
Anna Jansson, ägare/handledare, Bärbäcks Lillgård
Anna Boodh, arbetsterapeut, Mjölby kommun
Telefon: 070-373 8095 (Anna J) alt. 0142-852 96 (Anna B)
E-post: info@barbackslillgard.se alt. anna.boodh@mjolby.se
Besöksadress: Bärbäcks Skattegård 1, Boxholm
Läs mer: http://barbackslillgard.se/

Båtbyggeri och Snickeri

Båtbyggeri och Snickeri är en kurs som ges av och på Bona Folkhögskola. Kursen vänder sig till personer som är intresserade av att lära sig att bygga hus eller båtar på ett yrkesmässigt sätt. Tidlösa metoder kombineras med ny kunskap och modern teknik. Kursen, som ges varje vardag, är en strukturerad sysselsättning med möjlighet till individuella anpassningar, utifrån önskemål och behov. Det finns även möjlighet att göra arbetsprövning eller att arbetsträna i verksamheten. Intag görs löpande. Kursen är om 1-2 år.

Målgrupp: Personer i åldern 16-30 år med behov av samordnade insatser.
Drivs av:
Bona Folkhögskola i samarbete med Motala kommun.

Kontaktuppgifter
Caj Claesson, handledare, Bona Folkhögskola
Telefon: 072-58 06 377
E-post: info@bona.nu
Besöksadress: Svarta gatan, Motala
Läs mer: http://bona.nu/kurser/batbyggeri/

EgenKraft

K-ringen erbjuder genom projektet EgenKraft möjlighet till praktik eller arbetsträning i en kreativ miljö för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten är en mötesplats för kulturskapande i många olika former, bland annat arbetar man med teater, måleri, teckning, keramik, speldesign, foto och film. Projektet EgenKraft pågår fram till år 2020.

Målgrupp: Personer i åldern 18-30 år med funktionsnedsättningar.
Drivs av: Kulturföreningen K-ringen genom medel av Allmänna arvsfonden och i samarbete med Psykiatri-habiliteringsenheten och Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Kontaktuppgifter
Gunilla Isaksson, projektledare, K-ringen
E-post: infoegenkraft@k-ringemotala.se
Besöksadress: Ringgatan 6, Motala
Läs mer: http://k-ringenmotala.se/egen-kraft-i-k-ringen

Försteg: Gröna projektet

Förstegsverksamheten Gröna projektet erbjuder personer möjlighet att komma igång i sysselsättning efter att de har varit borta en längre tid från arbetsmarknaden eller om de helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna på Gröna projektet är att så och skörda samt att sköta verksamhetens område och lokaler.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig egen försörjning.
Drivs av: Boxholms kommun.

Kontaktuppgifter
Christina Sandberg, arbetsledare, Boxholms kommun 
Telefon: 070-308 95 58
E-post: christina.sandberg@boxholm.se
Besöksadress: Stora Målen, Boxholm
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Hestia

Hestia är en förstegsverksamhet som är förlagd till Mjölby Ridskola. Syftet med verksamheten är att erbjuda en strukturerad sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden. Deltagarna börjar med två veckors introduktion, då de får bekanta sig med arbetsplatsen och dess rutiner. Därefter får deltagarna olika ansvarsområden, där möjlighet ges att få prova olika arbetsuppgifter. Insatsen är om totalt 12 veckor. Intresse för hästar är inte en förutsättning för att delta, då det även finns andra typer av arbetsuppgifter i verksamheten. I verksamheten ingår gemensam frukost.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år är som är i behov av sysselsättning för att närma sig egen försörjning.
Drivs av: Mjölby Ridskola.

Kontaktuppgifter
Ingrid Törnblom, ridskolechef, Mjölby ridskola
Anna Boodh, arbetsterapeut, Mjölby kommun
Telefon: 076-161 52 33 (Ingrid) alt. 0142-852 96 (Anna)
E-post: ingrid@mjolbyridskola.se alt. anna.boodh@mjolby.se
Besöksadress: Eldslösa, Mjölby
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Klockaregårdsängen

Klockaregårdsängen erbjuder personer som står utanför arbetsmarknaden en väg vidare mot egen försörjning. Förstegsplatserna utgör en del av den lokala sysselsättningsarenan. Verksamheten omfattar i huvudsak parkskötsel, odling och verkstadsarbete. Kompetens för arbetsförmågebedömningar finns här. Insatsen är tidsbegränsad till 10 veckor men kan vid behov förlängas.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av att utreda möjligheten att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Drivs av: Ödeshögs kommun.

Kontaktuppgifter
Lina Lundstedt, enhetschef, Ödeshögs kommun
Madelene Fransson, arbetsterapeut, Ödeshögs kommun
Telefon: 0144-351 72 (Lina) alt. 070-383 50 34 (Madelene)
E-post: lina.lundstedt@odeshog.se alt. madelene.fransson@odeshog.se
Besöksadress: Ekängsgatan 6, Ödeshög
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Trädgård och Natur

Trädgård och Natur är en kommunal förstegsverksamhet inom VIA Ekenäs som drivs i samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland. Verksamheten är förlagd till torpet Sjöbo-Knäppan som ligger i naturreservatet med samma namn. Syftet med denna förstegsverksamhet är att ge personer möjlighet att komma igång i sysselsättning efter att de har varit borta en längre tid från arbetsmarknaden eller om de helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet. Arbetsuppgifterna är relaterade till trädgård, odling och arbete i förhållande till naturen. Insatsen är tidsbegränsad till 10 veckor. Verksamheten har ett samarbete med Kooperativet Grenverket, vilket innebär möjligheter till praktik eller tidsbegränsad anställning inom deras verksamhet efter förstegsträningen.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av att utreda möjligheten att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Drivs av: Motala Kommun och Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Kontaktuppgifter
Marie Videll, arbetsledare, Motala kommun
Telefon: 070-639 16 77
E-post: marie.videll@motala.se
Besöksadress: Sjöbo-Knäppan, Motala
Läs mer: pdfInfo-blad

Individuellt stöd i arbete (ISA)

Individuellt stöd i arbete, ISA, är en insats som riktar sig till unga vuxna med behov av särskilt stöd för att nå egen försörjning. Insatsen tar sin utgångspunkt i metoden Supported employment och målsättningen är att varje deltagare ska prövas mot den öppna arbetsmarknaden och på sikt nå egen försörjning genom lönearbete. Till skillnad från traditionell arbetslivsrehabilitering, läggs här stor vikt vid tidigt inträde på arbetsmarknaden för att sedan utifrån individuella behov och önskemål anpassa det pågående koordinator-stödet. Insatsen finns tillgänglig i följande kommuner: Boxholm, Mjölby, Vadstena och Ödeshög.

Målgrupp: Personer i åldern 18-30 år som är i behov av ett sammanhållet och långsiktigt stöd för att nå egen försörjning.
Knutet till: Medarbetare i Nätverket västra.

Kontaktuppgifter
Kerstin Ekdahl, koordinator, Samordningsförbundet Västra Östergötland
Telefon: 070-522 58 30
E-post: kerstin.ekdahl@motala.se

Motala Fontänhus

Motala Fontänhus har funnits sedan 2012 och ingår i en världsomspännande klubbhusorganisation, där verksamheten styrs av gemensamma riktlinjer. Verksamheten är frivillig och ska främja den enskildes möjligheter till arbetslivsinriktad rehabilitering och ökad livskvalitet. Motala Fontänhus drivs som en ideell förening och det är medlemmarna som tillsammans med de anställda handledarna sköter den dagliga driften av huset. Medlemmarna och handledarna hjälps åt med allt, såsom städning, matlagning, inköp samt andra praktiska och administrativa uppgifter. Medlemskap är en förutsättning för deltagande i Motala Fontänhus verksamhet.

Målgrupp: Personer med någon form av psykisk ohälsa.
Drivs av: Motala Fontänhus drivs som en ideell förening där medlemmar och handledare sköter driften gemensamt.

Kontaktuppgifter
Magnus Wallman, chef/director, Motala Fontänhus 
Telefon: 0141-21 25 33
E-post: magnus.wallman@motalafontanhus.se
Besöksadress: Vintergatan 15, Motala
Läs mer: www.motalafontanhus.se

Nätverket västra

Nätverket västra består av medarbetare som arbetar med olika insatser finansierade av Samordningsförbundet Västra Östergötland. Nätverket träffas varannan vecka för dialog i metod- och resursfrågor samt för konsultation i enskilda ärenden.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är aktuella för insatser knutna till Samordningsförbundet Västra Östergötland.
Knutet till: Samordningsförbundet Västra Östergötlands parter.

Kontaktuppgifter
Jakob Rönnqvist, samordnare, Samordningsförbundet Västra Östergötland
Telefon: 072-141 47 43
E-post: jakob.ronnqvist@motala.se
Besöksadress: Norrgården, Mjölby

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen