Nedan följer en sammanställning av de insatser som Samordningsförbundet Västra Östergötland finansierar. Vid intresse av någon av insatserna, se aktuella kontaktuppgifter.

Bärbäcks Lillgård

Bärbäcks Lillgård är en verksamhet, belägen i lantlig miljö, som erbjuder personer som står utanför arbetsmarknaden en strukturerad och meningsfull sysselsättning. Arbetsuppgifterna på gården är i huvudsak relaterade till djurhållning och jordbruk. Möjlighet finns till individuella anpassningar, utifrån den enskildes önskemål och behov.

Målgrupp: Personer i åldern 18–64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden.
Drivs av: Anna Jansson, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter
Anna Jansson, ägare/handledare, Bärbäcks Lillgård
Anna Boodh, koordinator/arbetsterapeut, Mjölby kommun
Telefon: 070-373 80 95 (Anna Jansson) alt. 072-240 68 82 (Anna Boodh)
E-post: info@barbackslillgard.se alt. anna.boodh@mjolby.se
Besöksadress: Bärbäcks Skattegård 1, Boxholm
Läs mer: http://barbackslillgard.se/

Digitaliseringscenter

Digitaliseringscenter är en verksamhet där man arbetar med digitalisering av material från i huvudsak Riksarkivet och folkbokföringen. Som arbetsplats och insats, vänder sig Digitaliseringscenter till personer med utredd funktionsnedsättning som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. En placering i verksamheten inleds alltid med två månaders praktik som sedan kan övergå i en tidsbegränsad anställning på ett år, med möjlighet till förlängning. Syftet med insatsen är att varje deltagare ska få ökade möjligheter att närma sig arbete på den öppna arbetsmarknaden. Verksamheten erbjuder möjlighet till hög grad av individuella anpassningar utifrån den enskildes önskemål och behov. Två handledare arbetar i verksamheten. Handläggare på Arbetsförmedlingen ansvarar för intag, placering och uppföljning i verksamheten. 

Kontaktuppgifter
Per-Arne Carlsson, handläggare, Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-486 18 79
E-post: per-arne.carlsson@arbetsformedlingen.se
Besöksadress: Strandvägen 2, Motala
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Gröna projektet

Förstegsverksamheten Gröna projektet erbjuder personer möjlighet att komma igång i sysselsättning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna på Gröna projektet är att så och skörda samt att sköta verksamhetens område och lokaler.

Målgrupp: Personer i åldern 18–64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden.
Drivs av: Boxholms kommun.

Kontaktuppgifter
Christina Sandberg, arbetsledare, Boxholms kommun 
Telefon: 070-308 95 58
E-post: christina.sandberg@boxholm.se
Besöksadress: Stora Målen, Boxholm
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Hestia

Hestia är en förstegsverksamhet som är förlagd till Mjölby Ridskola. Syftet med verksamheten är att erbjuda en strukturerad sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden. Deltagarna börjar med två veckors introduktion, då de får bekanta sig med arbetsplatsen och dess rutiner. Därefter får deltagarna olika ansvarsområden, där möjlighet ges att få prova olika arbetsuppgifter. Insatsen är om totalt 12 veckor. Intresse för hästar är inte en förutsättning för att delta, då det även finns andra typer av arbetsuppgifter i verksamheten. I verksamheten ingår gemensam frukost.

Målgrupp: Personer i åldern 18–64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden.
Drivs av: Mjölby Ridskola.

Kontaktuppgifter
Ingrid Törnblom, ridskolechef, Mjölby ridskola
Anna Boodh, koordinator/arbetsterapeut, Mjölby kommun
Telefon: 076-161 52 33 (Ingrid) alt. 072-240 68 82 (Anna)
E-post: ingrid@mjolbyridskola.se alt. anna.boodh@mjolby.se
Besöksadress: Eldslösa, Mjölby
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Klockargårdsängen

Klockargårdsängen är en förstegsverksamhet som vänder sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Verksamheten omfattar i huvudsak odling, parkskötsel samt biltvätt. Verksamheten har ett nära samarbete med Ödeshögs kommun och kan erbjuda arbetsuppgifter inom ytterligare områden såsom bakning, enklare snickeri m.m. Insatsen är i regel tidsbegränsad till 10 veckor men kan vi behov förlängas. För mer information om verksamheten, se nedanstående kontaktuppgifter. 

Målgrupp: Personer i åldern 18–64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden.
Drivs av: Ödeshögs kommun.

Kontaktuppgifter
Mersiha Karisik, t.f. arbetsmarknadschef, Ödeshögs kommun
Jessica Lilja Adell, arbetsledare, Ödeshögs kommun
Telefon: 0144-350 08 (Mersiha) alt. 072-212 06 46 (Jessica)
E-post: mersiha.karisik@odeshog.se alt.  jessica.lilja-adell@odeshog.se
Besöksadress: Ekängsgatan 6, Ödeshög

Försteg: Skänninge

Förstegsverksamheten i Skänninge vänder sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Verksamheten har ett nära samarbete med hembygdsföreningen och turistnäringen i Skänninge och kan erbjuda varierade arbetsuppgifter inom ett flertal områden. Fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, lokalvård, inventering och digitalisering av material, sömnad samt biodling utgör några av arbetsuppgifterna i verksamheten. Det finns goda möjligheter till individuell anpassning av arbetsuppgifter. Verksamheten startades upp under år 2018 och drivs genom avtal mellan Samordningsförbundet Västra Östergötland och Mjölby kommun. För mer information om verksamheten, se nedanstående kontaktuppgifter.

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. 
Drivs av: Mjölby kommun.

Kontaktuppgifter
Per-Arne Carlsson, handläggare, Arbetsförmedlingen
Göran Skyllmark, arbetskonsulent, Mjölby kommun
Telefon: 010-486 18 79 (Per-Arne) alt. 0142-850 18 (Göran)
E-post: per-arne.carlsson@arbetsformedlingen.se alt. goran.skyllmark@mjolby.se
Besökadress: Vadstenagatan 3B, Skänninge
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Trädgård och Natur

Trädgård och Natur är en kommunal förstegsverksamhet inom VIA Ekenäs (Motala kommun) som drivs i samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland. Verksamheten är förlagd till torpet Sjöbo-Knäppan som ligger i naturreservatet med samma namn. Syftet med denna förstegsverksamhet är att ge personer möjlighet att komma igång i sysselsättning. Arbetsuppgifterna är relaterade till trädgård, odling och arbete i förhållande till naturen. Insatsen är tidsbegränsad till 10 veckor. 

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. 
Drivs av: Motala Kommun.

Kontaktuppgifter 
Marie Videll, arbetsledare, Motala kommun 
Telefon: 070-639 16 77 
E-post: marie.videll@motala.se 
Besöksadress: Torpet Sjöbo, Reservatsvägen, Motala 
Läs mer: pdfInfo-blad

Försteg: Växtvägar

Växtvägar är samlingsnamnet på de kommunala förstegsträningsalternativ som VIA Ekenäs, i samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland, kan erbjuda i arbetslag inom städ, kök och naturvård. Insatsen är om totalt 10 veckor. 

Målgrupp: Personer i åldern 18-64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. 
Drivs av:  Motala kommun.

Kontaktuppgifter
Åsa Söder, arbetsmarknadshandläggare, Motala kommun
E-post: asa.soder@motala.se
Besöksadress: Torpavägen 5, Motala 

Individuellt stöd i arbete (ISA)

Individuellt stöd i arbete är en insats som riktar sig till unga vuxna med behov av särskilt stöd för att nå egen försörjning. Insatsen tar sin utgångspunkt i metoden Supported employment och målsättningen är att varje deltagare ska prövas mot den öppna arbetsmarknaden och på sikt nå egen försörjning genom lönearbete. Till skillnad från traditionell arbetslivsrehabilitering, läggs här stor vikt vid tidigt inträde på arbetsmarknaden för att sedan utifrån individuella behov och önskemål anpassa det pågående koordinator-stödet. Insatsen är från och med oktober 2018 tillgänglig i alla kommuner i västra länsdelen.

Målgrupp: Personer i åldern 18-30 år som är i behov av ett sammanhållet och långsiktigt stöd för att nå egen försörjning.
Knutet till: Nätverket västra.

Kontaktuppgifter
Kerstin Ekdahl, koordinator, Motala kommun
Anna Boodh, koordinator/arbetsterapeut, Mjölby kommun
Telefon: 070-522 58 30 (Kerstin) alt. 072-240 68 82 (Anna)
E-post: kerstin.ekdahl@motala.se alt. anna.boodh@mjolby.se
Läs mer: pdfInfo-blad

Motala Fontänhus

Motala Fontänhus har funnits sedan 2012 och ingår i en världsomspännande klubbhusorganisation, där verksamheten styrs av gemensamma riktlinjer. Verksamheten är frivillig och ska främja den enskildes möjligheter till arbetslivsinriktad rehabilitering och ökad livskvalitet. Motala Fontänhus drivs som en ideell förening och det är medlemmarna som tillsammans med de anställda handledarna sköter den dagliga driften av huset. Medlemmarna och handledarna hjälps åt med allt, såsom städning, matlagning, inköp samt andra praktiska och administrativa uppgifter. Medlemskap är en förutsättning för deltagande i Motala Fontänhus verksamhet.

Målgrupp: Personer med någon form av psykisk ohälsa.
Drivs av: Motala Fontänhus drivs som en ideell förening.

Kontaktuppgifter
Magnus Wallman, chef/director, Motala Fontänhus 
Telefon: 0141-21 25 33
E-post: magnus.wallman@motalafontanhus.se
Besöksadress: Vintergatan 15, Motala
Läs mer: www.motalafontanhus.se

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen